Asbjørn Ulsberg

Asbjørn Ulsberg

17p

9 comments posted · 0 followers · following 0

610 weeks ago @ Rants from Rolf Marvin... - Hvorfor arv/miljødeba... · 0 replies · +1 points

Jeg synes dette er en svært interessant debatt og blir faktisk litt provosert når forskerne Eia intervjuer impliserer at man er er ute etter å mobbe, skille ut og diskriminere homofile hvis man på noen som helst måte vurderer forskning rundt dette som noe annet enn sprøyt og svada. Selv klarer de ikke å presentere ett eneste forskningsresultat som kan motbevise noe av det forskning rundt arv har klart å (delvis) påvise.

De avfeier det bare med at "det viktigste er at vi er tolerante" -- som at forskning rundt hvorfor det finnes homofili både blant dyr og mennesker og hva som er den biologiske årsaken til dette er en måte å stigmatisere og mobbe homofile på. Når homofile selv står bak forskningen mener jeg argumentasjonen faller på sin egen urimelighet.

Det bør i hvert fall være åpenhet rundt forskning på området når homofile selv ønsker dette. Jeg skal ikke gå i bresjen for å gjøre noe i verken den ene eller andre retningen, men homofile selv må få lov til å utforske bakgrunnen for sin egen identitet og seksualitet uavhengig av om det er miljø eller biologi som er forskningsområdet.

Hvis bakgrunnen til norske forskeres utrolig ensporede tankegang og argumentasjon rundt miljøpåvirkning er likestillingens sterke (og viktige) status i Norge, mener jeg kampen de kjemper er på feil kontinent av likestillings-planeten. Likestilling handler ikke om at alle er ett hundre prosent like, men at vi på tross av våre forskjeller (som gjør oss unike og menneskelige) skal stille likt i alle situasjoner i samfunnet. Vi skal ha lik lønn for likt arbeid og like muligheter basert på lik utdannelse og erfaring.

Vi skal ha en likeverd på tross av våre forskjeller, ikke på grunn av at vi alle er like.

629 weeks ago @ Morten Skogly - Frying pan dog! · 0 replies · +1 points

Haha, priceless! :D

653 weeks ago @ NRKbeta: NRKs sandkass... - Platekompaniet med sal... · 0 replies · +2 points

Nettbutikken ser flott ut og innholdet er bra, men inntil betaling går like smertefritt som med iTunes (betaling over mobilabonnement er uaktuelt da det er jobben som betaler abonnementet) og muligens også inntil det kan lastes ned FLAC, tror jeg nok jeg kommer til å holde meg til iTunes. Med mindre prisen blir veldig mye lavere hos Platekompaniet, selvsagt. Og med mindre bindingen og prisen til Wimp blir helt uimotståelig.

657 weeks ago @ NRKbeta: NRKs sandkass... - Publikum hjelper deg! · 0 replies · +1 points

Det buffres og hakker fælt under avspilling her også, men foredraget i seg selv er kjempebra som vanlig, Eirik! Hyggelig å se et foredrag av deg igjen; du er fremdeles like flink, eller kanskje enda flinkere. :)

Hvorfor ligger ikke videoen til nedlasting i BitTorrent, egentlig?

657 weeks ago @ snever - Warner Norge: Kjære k... · 0 replies · +1 points

"At forandringen fra gammel til ny modell tar tid, er bare å beklage, men det er altså ikke slik at dette kan endres over natten."

Det er vel heller ingen som har forventet at dette skulle endre seg over natten. Jeg husker i hvert fall ikke de store protestene over platebransjens fullstendige ignorering MP3-formatets ISO-ratifisering i 1991. Ei heller året etter, eller året etter der igjen.

Det tok faktisk godt over ti år før noen i det hele tatt begynte å reagere. Og enda mellom fem og åtte år til før de virkelig store protestene oppstod. "Over natten" fremstår derfor som i beste fall litt flåsete og i verste fall som utrolig ignorant og inkompetent.

Hvor mange år skal forbrukerne behøve å vente på at markedet gir dem det de vil ha, på måten de vil ha det? De aller fleste forbrukere er innstilt på å betale, men hvilket alternativ har vi egentlig? Når vi nå i enkelte tilfeller er nødt til å vente i to år fra en serie begynner å gå på TV i USA til vi kan se den hjemme på en lovlig norskkjøpt DVD med norsk tekst (det er House sesong 3 jeg sikter til, som et eksempel), hvordan tror du dette faller i smak hos en gjennomsnittlig norsk forbruker? Til og med de som ikke driver med fildeling synes 2 år er helt ubegripelig lenge.

Når fildelerne synes en time kan være litt vel lenge å vente på å se en film fordi den enda ikke har oppnådd en god seed-rate på The Pirate Bay, fremstår 2 år som så ufattelig og uendelig lenge at man nesten ikke kan klandre dem.

657 weeks ago @ snever - Warner Norge: Kjære k... · 0 replies · +1 points

"Som Kjell Inge Røkke (uten sammenlikning for øvrig) sa før i dag, så kan altså enkelte utsagn, selv om de er fullstendig gale, bli til etablerte sannheter bare man sier dem mange nok ganger."

Ja, akkurat som at "å kopiere er det samme som å stjele", ikke sant? Dette er en usannhet film- og platebransjen sprer om seg med i absolutt alle diskusjoner om fildelingsproblematikken.

Hvis man stjeler noe, mister eieren den stjålte eiendelen. Kopierer man eiendelen, mister eieren ingenting. Her er det en så stor definisjonsforskjell mellom dét film- og platebransjen mener og den faktiske virkelighet at det nesten er umulig å diskutere.

Å kopiere er ikke det samme som å stjele. Når film- og platebransjen kommer seg forbi denne misoppfattelsen og løgnen, kan det hende at vi kan komme videre i debatten. Så lenge film- og platebransjen på sin side opprettholder dette som en uomtvistelig sannhet, mens pirat-forkjemperne på sin side mener at all digital kultur skal være gratis, tror jeg ikke vi kan få til en konstruktiv debatt.

Med tanke på hvem som har stått lengst på stedet hvil, synes jeg det er på tide at dere tar minst ett skritt frem, åpner opp for en konstruktiv debatt, og med et mål for øye å finne dere til rette i den "nye" (vel, den begynner å bli minst 10 år gammel for de fleste av oss) digitale virkeligheten.

662 weeks ago @ NRKbeta: NRKs sandkass... - Korleis NRKs API burde... · 0 replies · +2 points

Karsten skriver mye bra og riktig. Sats på åpne standarder; REST og JSON. Skal dere bruke XML, bruk Atom. Skal dere også i fremtiden støtte mottak (og ikke bare publisering) av data, bruk Atom Publishing Protocol.

Husk å bruke REST på riktig måte. Hjelp til dette får dere i AtomPub, men skulle dere av en eller annen grunn velge en annen arkitektur (noe jeg vil fraråde), må dere i det minste huske at URI-ene skal designes som en hovedingrediens i API-et og at alle henvisninger til tilgjengelige ressurser i API-et skal bakes inn i andre ressurser (og ikke være forhåndsdefinert og hardkodet noe sted).

Det skal f.eks. ikke være nødvendig å beskrive i API-dokumentasjonen hvilken URI man finner en artikkel-oversikt på, f.eks. API-et bør ha én inngangs-URI og ut fra denne bør resten være selvforklarende med bruk av URI-er inni alle ressurser som blir returnert. Ved å følge dette prinsippet får man et system som er veldig fleksibelt for endringer, da ingenting er hardkodet i klientene av API-et.

Husk også å bruke GET, PUT, POST og DELETE til dét de er ment til. Ikke bruk POST til alt. Ikke bruk GET til å gjøre endringer. Ikke bruk PUT der POST er riktig, osv. AtomPub gir en veldig god innføring i hvordan disse metodene skal brukes for å få en riktig arkitektur og som til og med vil kunne glede en viss herr Fielding.

Fordelene ved å følge disse prinsippene er mange. Fleksibilitet ifht endringer er nevnt; mulighet for caching er en annen. En tredje fordel som ligger i å bruke eksisterende formater og standarder er at det finnes en rekke klient-biblioteker tilgjengelig som utviklere kan basere seg på i kommunikasjon mot API-et. Ved å bruke AtomPub og Atom-formatet vil utviklere kunne benytte eksisterende biblioteker, nesten uansett hvilket programmeringsspråk de benytter seg av.

Og sist men ikke minst; publiser tidlig og ofte, her på NRKBeta. På den måten vil jeg og andre som er interessert i slike ting kunne komme med tilbakemeldinger, samt å teste ut systemet, finne feil, o.l. før det produksjonssettes og gjøres tilgjengelig for almennheten. Til akkurat dette burde dere hatt et bug-rapporteringsverktøy. Har NRK noe slikt (Trac, FogBugz, Bugzilla, e.l.) offentlig tilgjengelig som kunne vært benyttet?

663 weeks ago @ NRKbeta: NRKs sandkass... - NRK setter opp sin ege... · 1 reply · +2 points

OS X er ikke noe problem, men jeg ser ikke noen grunn til å bruke Miro, egentlig. Selv bruker jeg Transmission, som etter min mening er den beste BitTorrent-klienten til OS X: http://www.transmissionbt.com/

727 weeks ago @ MindTouch Blog - SgmlReader 1.7.2 · 0 replies · +1 points

I thought that project was dead. I've moved on to HTML Agility Pack http://www.codeplex.com/htmlagilitypack but will definately have a look at the latest SgmlReader now that I know it's alive again! Thanks :-)